Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ( oferujemy od 79€ miesięcznie )

Niemieckie ubezpieczenia zdrowotne ogółem można podzielić na trzy różne rodzaje:

  • Społeczne ubezpieczenia zdrowotne ( tzw.gesetzliche Krankenkasse) są obowiązujące dla osób zatrudnionych na umowę o pracę lub mogą być zawarte przez osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą (Gewerbe). Składka jest zależna od wysokości dochodu i tak jest naliczana, co oznacza że może być też bardzo wysoka i niekorzystna w porównaniu do innych form ubezpieczeń zdrowotnych. Przywilej jest taki że istnieje możliwość ubezpieczenia przy spełnieniu pewnych warunków dzieci i żony lub męża.
  • Dalszą formą ubezpieczeń zdrowotnych są prywatne ubezpieczenia zdrowotne (tzw. Private Krankheitskostenvollversicherung). Zawrzeć mogą dane umowy osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą (Gewerbe) lub zatrudnione na umowę o pracę z wysokim dochodem. Przywilej danych umów jest stosunkowo korzystną składką oraz niezależność jej wysokości od dochodów. Jeśli więc dochody wzrastają nie ma to wpływu na wysokość składki. Dalszą zaletą jest pełne uznawanie prawne danych ubezpieczeń oraz że w razie nie korzystaniu że świadczeń danych umów przy spełnieniu prostych warunków dobre ubezpieczalnie wypłacają zwroty rocznie, dostając więc zwrot obniża się dodatkowo koszta za ubezpieczenie.
  • Następująco istnieje ubezpieczenie zdrowotne tymczasowe na wyjazdy Reisekrankenversicherung, które z reguły można zawrzeć maksymalnie na pięć lat. Zaletą danych umów jest cenowo tania składka w porównaniu do innych ubezpieczeń zdrowotnych. Wadą danych umów jest, że z reguły świadczenia przewidują tylko pokrycia kosztów leczenia powstałych z powodu nagłych wydarzeń zdrowotnych lub wypadków. Dalszą często nie świadomą ale ewentualnie bardzo kosztowną wadą jest, że dla osób wykonujących samodzielną działalność gospodarczą (Gewerbe) na terenie RFN i posiadające meldunek niemiecki (Wohnsitzanmeldung) prawnie przepisowo nie spełniają dane umowy z reguły przepisów dotyczących uznawania ciągłości prawnej ubezpieczeń zdrowotnych na terenie Niemiec. Po upływie okresu umowy starając się o uznane przepisowo społeczne lub prywatne ubezpieczenie można więc dostać naliczone nadpłaty składek w wysokości nawet wielu tysięcy €.

Poza tym istnieją dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne jako część ubezpieczeń prywatnych, które mogą zawrzeć osoby posiadające ubezpieczenie społeczne, aby np. polepszyć sobie świadczenia dotyczące leczeń stomatologicznych lub szpitalnych itp. ( tzw. Zusatz-Krankenversicherung ) Dane ubezp. oferujemy od 5€ miesięcznie.

Dalsze informacje dotyczące istniejących umów oraz podstawowe informacje dla osób wątpiących w obowiązek zawarcia ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech:

Czy istnieje obowiązek do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego?

Zgodnie ze zmianą w prawie dotyczącym ubezpieczeń zdrowotnych dla osób wykonujących samodzielną dzialalność gospodarczą na terenie RFN istnieje od 01.01.2009 obowiązek do zawarcia odpowiedniego ubezpiczenia. Dany obowiązek jest prawnie ustalony m.i. w §§ 193 VVG, 195 III VVG ( VVG = tzw. Versicherungsvertragsgesetz ). Urzędy niemieckie znalazły wiele sposobów do sprawdzania, czy ten obowiązek zostaje spełniony. Przykładowo jest pytane przy składaniu wniosków o zasiłek dziecięcy tzw. Kindergeld czy istnieje ubezpieczenie zdrowotne, także podczas kontroli w pracy urzędnicy pytają o zaświadczenie ubezpieczenia zdrowotnego. Już też się spotkały przypadki, w których osoby otrzymały pisma urzedowe i została im zagrożona kara w wysokosci 2.500€ według §§ 121 I i II SGB XI za niepłacenie odpowiednich ubezpieczeń. Te wszystkie ustawy oraz przypadki potwierdzają, że obowiązek zawarcia ubezpieczeń zdrowotnych faktycznie istnieje i wszystkie osoby to negujące poprostu znajdują się na błędnej drodze niezależnie od argumentacji i powodów, jakimi próbują potwierdzić swoje opinie.

Czy i jak moge zmienic ubezpieczenie zdrowotne (Private Krankheitskosten-vollversichrung)?

Jeśli jest zawarta odpowiednia umowa, stwierdza się często – przeważnie w przypadku potrzeby korzystania z usług ubezpieczenia – że jest się niedoinformowanym o warunkach umowy lub są one inne, niż przy zawarciu twierdzono. Życząc zmiane takich ubezpieczeń, należy zwrócić uwagę na wiele szczegół. Ubezpieczenia prywatne tzw. Private Krankheitskostenvollversicherung są przeważnie na minimum dwa lata zawarte. W przeciągu tych pierwszych dwóch lat można zmienić ubezpieczenie tylko, kiedy ubezpieczalnia podwyższy składki. Proszę się więc nie tylko złościć w razie takiej podwyżki, ale takie wydarzenie też traktować jako szanse do zmiany umowy na ewentualnie korzystniejsze warunki oraz innego ubezpieczyciela.

Ubezpieczyciele rozsyłają informacje o podwyżkach składek przeważnie w listopadzie każdego roku, wtedy można w przeciagu czterech tygodni zmienić ubezpieczyciela.

Po upływie czasu obowiązkowego przebywania w jednej ubezpieczalni można zmieniać ubezpieczenie zdrowotne wypowiadając umowę tzw. Private Krankheitskostenvoll-versicherung trzy miesiące przed upływem roku ubezpieczeniowego. Jeśli więc umowa zaczęła się 1 stycznia należy się zająć tematem ewentualnej zmiany już we wrześniu, aby znaleźć inną ubezpieczalnie i jeszcze w terminie przed 1 październikiem wysłać wypowiedzenie, aby zmiana nastapila do 1. stycznia nastepnego roku.

Czy są konieczne badania lekarskie przy pierwszym zawarciu ubezpieczenia Zdrowotnego ( Private Krankheitskostenvollversicherung)?

Wiele umów ubezpieczeń prywatnych tzw. Private Krankheitskostenvollversicherung zostało zawarte w takiej formie, że klient nie udał się na wstępne badania lekarskie, przedstawiciele różnych ubezpieczalni informowali klienta, że nie ma takiej potrzeby. Jest tylko jedna forma ubezpieczenia prywatnego tymczasowego na podstawie taryfy Reisekrankenversicherung, przy której z reguły nie są wymagane wstępne badania lekarskie u osób które nigdy w niemczech jeszcze nie miały ubezpieczenia zdrowotnego. Więc wszystkie osoby, które nigdy nie posiadały ubezpieczenia zdrowotnego w niemczech i pierwszy raz zawierają taką umowę na podstawie Private Krankheitskostenvollversicherung muszą zrobić wstępne badania – co najmniej ogólnolekarskie. Osoby które mają odpowiednią umowę, a nigdy badań wstępnych nie robili, mają zawartą umowie przeważnie na niezgodnych z prawdą informacjach podanych w podaniu. Jeśli będzie potrzeba korzystania z ubezpieczenia w skrajnym przypadku ubezpieczyciel ma prawo sprawdzić czy informacje w podaniu są prawidłowe i jeśli tak nie jest może odmówić pokrycie kosztów za leczenie. Mogą się uzbierać koszty w wysokości dziesiątych tysięcy Euro, jeśli ubezpieczyciel w takich przypadkach odmówi pokrycie kosztów dochodzą do problemów zdrowotnych gwałtowne problemy finansowe. Proszę więc sprawdzić podania do swoich umów naprawdę podpisanych przez Państwo danych. Jeśli są niejasności, należy się zająć tym tematem, aby w przyszłości nie mieć problemów z rozliczaniem rachunków.

W przypadku pytań lub potrzeby dalszych informacji dotyczących w/w tematów chętnie Państwo poinformujemy oraz w przypadku zainteresowania także bezpłatnie obliczymy i zawrzemy korzystne oferty na ubezpieczenia zdrowotne lub zmienimy istniejące umowy.